Vad är Landsbygdsriksdagen?

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i Svenskfinland och hölls senast på Åland. År 2021 står Östra Nyland som värd!

Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnas i Lovisa den 25-26.3. Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med, för utmaningarna är ofta de samma fast omgivningen varierar.

Utvecklingsförening SILMU rf står som arrangör för Landsbygdsriksdagen 2021, i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket.

Gilla oss på Facebook


 

Inlägg om Landsbygdsriksdagen 2016 finns här

Landsbygdsriksdagens resolution 2016 finns här


 

Motioner bildar underlag för diskussionerna

Inkomna motioner bildar underlag för kommande diskussioner om landsbygdens framtid. Motionerna kommer att föras vidare både på nationell och Europeisk nivå, till våra politiska partier inför kommande regeringsförhandlingar och till den Europeiska landsbygdsriksdagen senare i höst. 

Som deltagare har ni möjlighet att påverka vilka frågor som förs fram från Landsbygdsriksdagen.

Motioner och idéer kan lämnas in på förhand till info@leader.ax

 

Välkommen på landsbygdsriksdag

09.08.2018 kl. 09:21
Landsbygdsriksdagen 2018 äger rum på Åland den 6-7 oktober.

Vi välkomnar alla boende på landsbygden - privatpersoner, föreningar, organisationer, tjänstemän och politiker - diskutera och nätverka kring aktuella landsbygdspolitiska frågor.

Vi inleder på fredagskvällen med NORDISK AFTON som vi firar med middag på Smakbyn tillsammans med föreningen Hela Norden Ska Leva som firar 10 år.

Programmet fortsätter på lördagen med föreläsningar och workshops, lunch och middag med dans!

På söndagen guidas vi i Ålands Lagting och avslutar med gemensam lunch. Alla måltider ingår i priset! 

Fredag-söndag 175 €

Lördag-söndag 120 €

Enbart föreläsningar 60 €

Anmäl dig här

Leader Åland
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver: