Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i Svenskfinland. Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls online 11.9.2020 som en kick off för den fysiska landsbygdsriksdagen som var ämnad att hållas i mars 2021 i Lovisa.

Utvecklingsförening SILMU rf var arrangör för Landsbygdsriksdagen online 2020 och är också värd år 2021, i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket och andra aktörer.

Välkommen med!

Gilla oss på Facebook


 

 

 

Vi har gjort en förbättring i programmet!

19.03.2021 kl. 09:49

Vi har gjort en förbättring i programmet för Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen – Smart landsbygd 2.0 som går av stapeln 25.3. som ett webbseminarium.

Tidtabell, innehåll och föreläsare är samma, men rubrikerna för diskussionsgrupperna är ändrade. Diskussionerna förs med två olika teman: grupp 1. diskussion om vad vi behöver för att ett bra liv ska förverkligas nu och om tio år och grupp 2. diskussion om hur vi idag och om tio år kan skapa mer välmående med mindre.

Deltagarna i webbinariet delas in i olika grupper slumpmässigt och de som redan har anmält sig och valt diskussionsgrupp enligt det ursprungliga programmet kommer att bli informerade om ändringen.

Mer information:

Ann-Sofi Backgren, +358 (0)50 522 2642

Antonia Husberg +358 (0)29 516 2033, JSM

Li-Marie Santala, +358 (0)40 158 8038, SILMU-byar

/Site/Data/2083/Files/NY%20Smart%20landsbygd%202_0%20Inbjudan_program%20aendrat.pdf

Li-Marie Santala